abbreviations

Below you can find a list of knitting abbreviations used in La Visch Designs patterns. Since most of my patterns are available in both English and Dutch, both languages and their translations are included in this overview.

Onderstaand is een overzicht van afkortingen en breitermen te vinden, zoals gebruikt in La Visch Designs patronen. Omdat het merendeel van mijn patronen in zowel Engels als Nederlands beschikbaar is, zijn beide talen en hun vertaling te vinden in dit overzicht.

English English description Nederlands Nederlandse omschrijving
BO bind off  afk afkanten
CO cast on opz  opzetten
k knit  r  recht
k2tog  knit two together  2 st r samenbr 2 steken recht samenbreien
k2tog tbl  knit two together through the back loop  2 st gedr r samenbr  steken gedraaid recht samenbreien
kfb  knit in the front and then in the back of the stitch rva  brei recht in de voorste en achterste lus van de steek (1 steek gemeerderd)
M1  increase by lifting the loop between the stitch just knit and the next one from the front with your left needle, then knit into the back of the loop 1 gedr meerd  meerderen door de horizontale draad tussen de zojuist gebreide steek en de volgende steek op te nemen met de linkernaald vanaf de voorkant van het werk, en deze gedraaid recht te breien op de goede kant van het werk
M1L  increase by lifting the loop between the stitch just knit and the next one from the front with your left needle, then knit (RS) or purl (WS) into the back of the loop 1 l meerd  meerderen door de horizontale draad tussen de zojuist gebreide steek en de volgende steek op te nemen met de linkernaald vanaf de voorkant van het werk, en deze gedraaid recht (GK) of gedraaid averecht (VK) te breien
M1R increase by lifting the loop between the stitch just knit and the next one from the back with your left needle, then knit (RS) or purl (WS) into the front of the loop 1 r meerd meerderen door de horizontale draad tussen de zojuist gebreide steek en de volgende steek op te nemen met de linkernaald vanaf de achterkant van het werk, en deze recht (GK) of averecht (VK) te breien
mb make bobble N nop
p purl av averecht
p2tog purl two together 2 st av samenbr 2 steken averecht samenbreien
pfb purl in the front and then in the back of the stitch avva brei averecht in de voorste en achterste lus van de steek (1 steek gemeerderd)
PM place marker PM plaats steekmarkeerder
rep repeat herh herhaling
RM remove marker VM Verwijder steekmarkeerder
row   nld naald/naalden
RS/WS right side/wrong side GK/VK goede kant/verkeerde kant
skp slip, knit, pass the slipped stitch over the knitted stitch 1 st afh, 1 r, 1 overh 1 steek afhalen, 1 steek breien, afgehaalde steek over de gebreide steek halen
sl1 wyif slip 1 stitch as if to purl, with yarn in front haal 1 st av van de nld af, met het garen aan de voorzijde. kettingssteek, haal 1 steek averechts van de naald af, met het garen aan de voorzijde.
sl2, k1, p2sso slip two together, knit one, pass two over (2 stitches decreased) 2 samen afh, overh 2 steken samen afhalen, brei 1 steek recht, haal de 2 afgehaalde steken over de gebreide steek (2 steken geminderd)
SM slip marker OM steekmarkeerder overzetten
st(s) stitch(es) st steek/steken
yo yarn over omsl omslag
yo2 yarn over twice 2 omsl omslag tweemaal
yo3 yarn over three times 3 omsl omslag driemaal