abbreviations

Below you can find a list of knitting abbreviations used in La Visch Designs patterns. Since most of my patterns are available in both English and Dutch, both languages and their translations are included in this overview.

Onderstaand is een overzicht van afkortingen en breitermen te vinden, zoals gebruikt in La Visch Designs patronen. Omdat het merendeel van mijn patronen in zowel Engels als Nederlands beschikbaar is, zijn beide talen en hun vertaling te vinden in dit overzicht.

EnglishEnglish descriptionNederlandsNederlandse omschrijving
BObind offafkafkanten
bunny ears inWork skp but leave the second stitch on the needle. Knit 2 stitches together.bunny ears inMaak een overhaling, maar laat de tweede steek op de linkernaald. 2 steken recht samenbreien
bunny ears outKnit 2 stitches together but leave the second stitch on the left needle. Work skp.bunny ears uit2 steken recht samenbreien, maar laat de tweede steek op de linkernaald. Maak een overhaling
bunny ears yoKnit 2 stitches together but leave the second stitch on the left needle. Yo, next work skp.bunny ears omsl2 steken recht samenbreien, maar laat de tweede steek op de linkernaald. Omsl, maak vervolgens een overhaling
CDPDCentral Double Purl Decrease (CDPD): Slip two stitches knit-wise, one at a time. Insert the tip of the left needle through the front of these two stitches and slip them back to the left needle together, p3tog (2 stitches decreased – centered double decrease)GADMGecentreerde averechtse dubbele mindering: 2 st een voor een r afhalen. Steek de punt van de linkernaald door de voorkant van deze 2 st en haal ze samen af naar de linkernaald, 3 averecht samenbreien (2 st geminderd)
COcast onopzopzetten
kknitrrecht
k1bKnit into the stitch 1 row below the one on the needle by inserting the needle from front to back into it. Knit this stitch, then pull the worked stitch and the stitch above off the needle together.1 r omlBrei in de steek 1 rij onder die op de naald door de breinaald er van voren naar achteren in te steken. Brei deze steek recht en laat vervolgens de gebreide steek en de steek erboven samen van de naald afvallen.
k2togknit two together2 r samenbr2 steken recht samenbreien
k2tog tblknit two together through the back loop2 gedr r samenbrsteken gedraaid recht samenbreien
kfbknit in the front and then in the back of the stitchrvabrei recht in de voorste en achterste lus van de steek (1 steek gemeerderd)
m1increase by lifting the thread between the stitch just knit and the next one from the front with your left needle, then knit into the back of the loop1 gedr meerdmeerderen door de horizontale draad tussen de zojuist gebreide steek en de volgende steek op te nemen met de linkernaald vanaf de voorkant van het werk, en deze gedraaid recht te breien op de goede kant van het werk
m1blmake 1 with backward loop1 meerd dm1 steek meerderen middels de duimmethode
M1Lincrease by lifting the thread between the stitch just knit and the next one from the front with your left needle, then knit (RS) or purl (WS) into the back of the loop1 l meerdmeerderen door de horizontale draad tussen de zojuist gebreide steek en de volgende steek op te nemen met de linkernaald vanaf de voorkant van het werk, en deze gedraaid recht (GK) of gedraaid averecht (VK) te breien
M1Rincrease by lifting the thread between the stitch just knit and the next one from the back with your left needle, then knit (RS) or purl (WS) into the front of the loop1 r meerdmeerderen door de horizontale draad tussen de zojuist gebreide st en de volgende st op te nemen met de linkernaald vanaf de achterkant van het werk, en deze recht (GK) of averecht (VK) te breien
mbmake bobbleNnop
ppurlavaverecht
p1bPurl into the stitch 1 row below the one on the needle by inserting the needle from back to front into it. Purl this stitch, then pull the worked stitch and the stitch above off the needle together.1 av omlBrei in de steek 1 rij onder die op de naald door de breinaald er van achter naar voren in te steken. Brei deze steek averecht en laat vervolgens de gebreide steek en de steek erboven samen van de naald afvallen.
p2togpurl two together2 av samenbr2 st averecht samenbreien
p3togpurl three together3 av samenbr3 st averecht samenbreien
pfbpurl in the front and then in the back of the stitchavvabrei averecht in de voorste en achterste lus van de st (1 st gemeerderd)
PMplace markerPMplaats steekmarkeerder
reprepeatherhherhaling
RMremove markerVMverwijder steekmarkeerder
rownldnaald/naalden
RS/WSright side/wrong sideGK/VKgoede kant/verkeerde kant
skpslip 1, knit 1, pass the slipped stitch over the knitted stitch(1 st afh, 1 r, 1 overh)1 st afhalen, 1 st breien, afgehaalde st over de gebreide st halen
Sl 1slip 1 stitch1 st afh1 st afhalen
sl1 wyibslip 1 stitch as if to purl, with yarn in back1 st av afh mgahaal 1 st averechts van de naald af, met het garen achter
sl1 wyifslip 1 stitch as if to purl, with yarn in front1 st av afh mgvhaal 1 st averechts van de naald af, met het garen voor
sl1-k2tog-pssoslip one, knit two together, pass slipped stitch over (2 stitches decreased – left leaning double decrease)(1 st afh, 2 r samenbr, overh)Links leunende dubbele overhaling: Een st afhalen, de volgende twee st recht samenbreien. De afgehaalde st daarover halen. (2 st geminderd)
sl2-k1-p2ssoslip two together knitwise, knit one, pass slipped stitches over (2 stitches decreased – centered double decrease)(2 samen afh, 1 r, overh)Gecentreerde dubbele mindering: 2 st samen recht afhalen, brei 1 st recht, haal de 2 afgehaalde st over de gebreide st. (2 st geminderd)
SMslip markerOMoverzetten steekmarkeerder
sskslip, slip, knit (1 st decrease): slip as if to knit twice, knit both slipped sts together through the back loop2 afh&sbr2 steken na elkaar afhalen, plaats weer op de linkernaald en brei ze recht samen
st(s)stitch(es)ststeek/steken
tblthrought the back loopa-instin de achterste lus insteken
tflthrough the front loopv-instin de voorste lus insteken
wyibyarn in backmgaamet garen aan achterzijde
wyifyarn in frontmgavmet garen aan voorzijde
yoyarn overomslomslag
yo2yarn over twice2 omslomslag tweemaal
yo3yarn over three times3 omslomslag driemaal